top of page

PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTY BY PAJEN​

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty by Pajen verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Beauty by Pajen, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty by Pajen verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Salonnaam: Beauty by Pajen,

 

Adres: Winkelwaard 459

 

Postcode en woonplaats: 1824HW Alkmaar,

 

Telefoonnummer: 0637562239

 

KVK-nummer: 63613948.
De salon is bereikbaar via info@beautybypajen.nl en 0637562239.

2. Welke gegevens verwerkt Beauty by Pajen en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
                       a) voor- en achternaam, geboortedatum
                       b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
                       c) telefoonnummer,  e-mailadres,

 

d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier/anamneseformulier

 

e) Voor – en na foto’s, foto bij iets bijzonders (bijv. Een probleem wat ik niet kan benoemen.)

2.2       Beauty by Pajen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beauty by Pajen.
c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

 

d) voor- en na foto’s van huidproblemen en dergelijke worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels, wimpers of elders worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

 

Beauty by Pajen gebruikt uw naam en e-mailadres om u door middel van de nieuwsbrief te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Beauty by Pajen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

 

Beauty by Pajen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Beauty by Pajen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

4.2     Voor de verwerking van de administratieve gegevens maakt Beauty by Pajen gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerker. Deze verwerker krijgt geen persoonlijke gegevens van onze klanten in handen.  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1     Via de eigenaresse van Beauty by Pajen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beauty by Pajen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

 

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

 

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beauty by Pajen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

 

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van  Beauty by Pajen via info@beautybypajen.nl en 0637562239.

6. Wijzigingen

 

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page